Kontakt

Vedúci VKRP
Email: veduci@vkrp.sk

Pokladník, Kronikár a správca Archívu VKRP Džony
Email: dzony@vkrp.sk
Tel: 0903 83 76 13

Sekretariát VKRP
Email: sekretariat@vkrp.sk

Zástupca vedúceho kancelárie manažéra Oddelenia pre správu administratívnych záležitostí zástupcu manažéra upratovačiek Oddelenia pre styk s verejnosťou
Email: zvkmopsazzmuopssv@vkrp.sk

Hlavný údržbár
Email: hlavny_udrzbar@vkrp.sk