Symboly VKRP

Veleslavný klub Rychlé pípy si hneď v úvode svojho pôsobenia osvojil, ako každý iný významný spolok, rôzne reprezentatívne symboly, ktorých výzor a význam by sme Vám chceli predostrieť v nasledujúcich riadkoch. Je nesmierne dôležité dôkladne sa oboznámiť s týmito symbolmi, nakoľko dochádza stále častejšie k ich masovému prenikaniu do každodenného života spoločnosti, čo by mohlo vyústiť do rôznych nedorozumení spôsobených neznalosťou týchto znakov, prípadne ich zámenou za znaky iných spoločností alebo inštitúcií.

Znak VKRP

Znak VKRP je najdôležitejším a súčasne najznámejším symbolom. Ide vlastne o akýsi erb klubu skladajúci sa z viacerých zložiek, ktoré boli vybrané po zložitých úvahách a ktoré reprezentujú základné myšlienky klubu:

  • Bratislavský znak poukazuje na náš vrúcny vzťah k sídelnému mestu
  • Pivný súdok je symbolom nášho kladného postoja voči pivu a pivovarníctvu. Jeho plnosť nás upomína na naše predsavzatie vykonávať akúkoľvek činnosť "naplno". Fakt, že je narazený z dvoch strán, značí našu otvorenosť a ochotu vypočuť si vždy všetky strany
  • Symbolickému znázorneniu klubovej vlajky slúži za predlohu vlajka Rychlých šípů, došlo iba k zameneniu "šípov" za "pípy", čo taktiež symbolizuje náš príklon k pivnej oblasti (čím sa od Rychlých šípů trochu líšime)
  • Krígle sú obidva načapované rovnako a presne po rysku, čo značí našu precíznosť a objektívny prístup ku každému bez rozdielov. Biela farba peny symbolizuje našu morálnu čistotu a mierumilovného ducha
  • Zeleň (Chmel) zobrazuje našu lásku k prírode a k životu vôbec, farba nás upomína na skutočnosť, že pokiaľ sa človek nespráva striedmo, môže mu byť aj zle
  • Obilniny (Jačmeň) sú výrazom našej úcty voči ťažkej práci ľudských rúk, ktorá je nepostrádateľná pri výrobe každodenného chleba (aj toho netekutého), ich zrelosť zosobňuje zrelosť našich osobností

Pokiaľ ste zbadali istú analógiu nášho znaku so znakom pivovaru STEIN, nejde o náhodu. STEIN bol totiž našou "kolískou" a prechovávame k nemu úctu, ktorú dávame takýmto spôsobom najavo

Vlajka VKRP

Vlajka VKRP je ďalším podstatným symbolom. Pôvodne išlo o obrúsok z populárneho pražského pohostinstva "Na slamníku", ktorý sa za veľmi romantických okolností podarilo získať Kronikárovi, Pokladníkovi a Správcovi Archívu VKRP. Obrúsok bol slávnostne povýšený na Vlajku VKRP ihneď po jeho prepravení do Bratislavy, a okrem výnimočných situácií je uložený na čestnom mieste v Klubovni VKRP. Každý člen klubu má k vlajke vypestovaný hlboký vzťah, a jej stratu, prípadne odcudzenie, by určite znášal veľmi ťažko. Vlajku VKRP možno symbolicky znázorniť aj iným spôsobom - viď súčasť Znaku VKRP

Klubovňa VKRP

Klubovňa VKRP je sídlom klubu. Konajú sa tu všetky klubové schôdzky a rokovania. Presná adresa Klubovne VKRP nie je verejnosti z bezpečnostných dôvodov sprístupnená.

Hymna VKRP

Veleslavný klub Rychlé pípy má samozrejme aj vlastnú hymnu - v prípade záujmu o hudobný zápis a text nám napíšte. Za zmienku tiež stojí Bojový hymnus VKRP, ktorý znie: "Rychlé pípy - hoši kázně, ti neznají nikdy bázně, pravdu ctí a chrání slabé, dané slovo je jim svaté" VKRP ho aplikuje pri obzvlášť významných príležitostiach, alebo pri vzdávaní pocty.

Pozdrav VKRP

Pozdrav "Rychlé pípy - zdar !" už nie je pre veľa ľudí ničím neznámym, a značne rozšírený je tiež neformálny pozdrav "Zdar a sílu - v pití i dílu".

Pečať VKRP

Veleslavný klub Rychlé pípy vlastní tiež Pečať, ktorou musí byť označený každý oficiálny dokument. Bez pečate a podpisov väčšiny členov klubu je dokument neplatný.