Verní priatelia VKRP

Veleslavný klub Rychlé pípy sa od svojho založenia neustále stretáva s intenzívnymi snahami mnohých Priateľov VKRP o členstvo v našej inštitúcii. To však, bohužiaľ, nie je možné. Avšak v snahe vyjsť v ústrety tým najvernejším, Veleslavný klub Rychlé pípy rozhodol o zriadení štatútu Verný priateľ VKRP.

Verný priateľ VKRP je funkcia samotnému členstvu najbližšia. Je prideľovaná Priateľom VKRP, ktorí:

 • svojím dlhoročným nadšením, sympatiami a šírením dobrého mena VKRP dokázali absolútnu vernosť a oddanosť VKRP a jeho ideám
 • sa výrazne pričiňujú o rozkvet klubu a nadmerne podporujú jeho aktivity
 • významným spôsobom pomohli klubu v materiálnej oblasti (rozšírenie klubových zbierok, nadštandardné dobrovoľné služby v prospech klubu, ...)
 • sú k tomu predurčení z iných dôvodov

V súčasnosti má VKRP 12 Verných priateľov:

 • Verný priateľ VKRP, Sestra Vedúceho VKRP a Manželka Šukala VKRP Veronika
 • Verný priateľ VKRP a Manželka Vedúceho VKRP Bea Diablica
 • Verný priateľ VKRP Silo
 • Verný priateľ VKRP Fleš
 • Verný priateľ VKRP a Dvorný pivný psychológ VKRP PpDr. Mirec
 • Verný priateľ VKRP Valach
 • Verný priateľ VKRP Duško
 • Verný priateľ VKRP a Šofér VKRP Mighty Crom Cruach
 • Verný priateľ VKRP Budrex
 • Verný priateľ VKRP Andykrist
 • Verný priateľ VKRP Mišo
 • Verný priateľ VKRP Pedro

Dosiahnuť túto najvyššiu možnú métu - získať čestný titul Verný priateľ VKRP - nie je vonkoncom ľahké, o čom svedčí aj zatiaľ relatívne malý počet Verných priateľov v porovnaní s nespočetným množstvom Priateľov VKRP. Tento fakt by však v žiadnom prípade nemal nikoho odradiť od jeho snaženia - rady Verných priateľov VKRP sa pravideľne rozširujú a medzi poctenými môže byť jedného dňa ktokoľvek z vás!