Tento úchvatný bojový pokrik zaznievajúci čoraz častejšie z najrozličnejších kútov sveta sa pomaly stáva neodmysliteľnou súčasťou kultúrno-spoločenského života našej civilizácie. Napriek tomu sme si však vedomí skutočnosti, že nie všetkým našim spoluobčanom a blížnym bolo umožnené prísť do styku s materiálmi pojednávajúcimi o VKRP .
Z tohto dôvodu si vám, drahí priatelia, dovoľujeme predložiť tento stručný prehľad základných myšlienok a cieľov VKRP, ktorého účelom je umožniť všetkým záujemcom hlbšie pochopenie významu našej činnosti - častokrát podceňovanej, no napriek tomu nepostrádateľnej.
Veleslavný klub Rychlé pípy vznikol ustanovujúcou schôdzkou dňa 16.8.1996. Jedná sa o spolok humanistického a pacifistického charakteru sympatizujúci s ušľachtilými ideami a cieľmi chlapeckého klubu Rychlé šípy.
Medzi základné body programu VKRP patrí snaha šíriť myšlienky ľudskosti a porozumenia, obrodenie v duchu tradície Metalovej filozofie v Strednej Európe, aktívne prispievanie k zveľaďovaniu kultúrno-spoločenského života v Bratislave a okolí a odborné štúdiá v oblasti pivného moku, včetne účelovej konzumácie a degustácie s cieľom zhromaždenia a archivácie poznatkov a skúseností pre budúce generácie priaznivcov tohto univerzálneho nápoja.
Klub má mnoho priateľov, nadšencov a sympatizantov po celom svete. Ide prevažne o ľudí bažiacich po intelektuálnom a duchovnom zázemí, ktoré im poskytuje pohyb v blízkosti členov VKRP, ďalej o osoby stotožnené s myšlienkami klubu, o ľudí žijúcich v okolí pôsobiska klubu, atď. Práve na snahe poskytnúť týmto ľuďom svetlý príklad v dnešnej komplikovanej dobe a ukázať im, že existujú hodnoty prevyšujúce chvíľkové klamlivé pseudoopojenia, sa zakladá každodenná činnosť klubu.