Pravidlá súťaže a podmienky účasti

Pivná krížová cesta
alebo 14 pivných zastavení veľkého K.


Pointa tejto súťaže je veľmi jednoduchá a svoje obdoby má v rôznych mutáciách vo viacerých kútoch sveta. Samozrejme, z dielne VKRP sa vždy snažíme vyprodukovať určitú originalitu, obmenu, vlastný príbeh.

Pivná krížová cesta spočíva v kombinácii klasickej pivnej prechádzky, určenej pre náročných pivárov, a krížovej cesty. Jedná sa o 14 rôznych pivných zastavení v 14 rôznych podnikoch v Bratislave.
Každý účastník, ktorý dokáže túto cestu absolvovať a v každom podniku si dá minimálne jedno veľké, alebo (v prípade momentálnej slabšej kondície) aspoň malé pivo (bez následného zvracania), sa stáva víťazom a bude symbolicky ocenený.


Všetci pretekári štartujú a presúvajú sa zhruba podobným tempom a pod vzájomným dohľadom a kontrolou, tempo veľmi voľne určuje takzvaný „predpíjač“, podľa ktorého sa ostatní orientujú. Tento špeciálny člen poroty určuje trasu, vždy s predstihom oznámi nasledujúce podniky, čím vzniká priestor rýchlejším pijákom byť o pár hospod popredu a zaroveň pomalším o pár hospod pozadu voči predpíjačovy. Súťažiaci sú ale povinní sa prispôsobiť ním určenému, približnému tempu, aby vždy vedeli, kam majú ísť ďalej.

Akcia je naplánovaná symbolicky na 1.4.2017. Štartovať sa bude z pohostinstva Štetka o 12:00 a koniec je predpokladaný v podvečerných hodinách v cieľovom pohostinstve.
Zvyšok trasy sa účastníci dozvedia priebežne od určeného predpíjača.

Štartovné činí 1,5 euro. Absolvent púte si okrem drobnej upomienky odnesie nehynúcu slávu a obdiv nielen spolupútnikov, ale aj rešpekt Rychlých píp.

 

Upozornenie: PKC je akcia súkromného charakteru. Účasť jednotlivých osôb je možná jedine so súhlasom organizátorov. Organizátori nepreberajú žiadnu právnu alebo akúkoľvek inú zodpovednosť za zúčastnených a za riešenie prípadných "krízových situácií" si zodpovedá každý sám. Na akcii je prísne zakázané prejavovanie sympatií k akýmkoľvek –izmom (napr: komunizmus, fašizmus, kretenizmus,…atď.). Taktiež je na akcii zakázané konzumovať iné omamné látky, než dovoľuje legislatíva našej krajiny.