Pravidlá súťaže a podmienky účasti

Veleslavný klub Rychlé pípy v spolupráci s Metalovou alianciou opäť srdečne pozývajú fanúšikov zlatistého moku a vyznávačov pivných športov na  ďalšiu zo série pivno-zábavných súťaží. Pri príležitosti vítania leta sa bude konať štvrtý ročník podujatia s názvom „Pivná štafeta“, ktorého sa môže aktívne zúčastniť každý z Vás. Stačí sa stotožniť s nasledovným a včas kontaktovať organizátorov.

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE A PODMIENKY ÚČASTI

Závodníci sú združení do štvorčlenných tímov, eventuálne troj či dvojčlenných družstiev, ktorých personálne obsadenie závisí od individuálnej dohody medzi zúčastnenými. Každé družstvo je samostatnou bojovou jednotkou zápoliacou s konkurenčnými družstvami. Družstvá nesú špecifické označenie (názov), ktorý si pre účely pretekov volia členovia jednotlivých družstiev individuálne pred započatím závodov. Cieľom súťaže je v čo najkratšom čase navštíviť jednotlivé stanovištia a predať štafetu spolubojovníkovi. Predaním štafety sa rozumie vypitie piva, a prijatím štafety sa tak isto chápe vypitie piva, čiže každý vypije minimálne dve pivá, pričom situácia sa opakuje, kým danú trasu neabsolvuje aj posledný z tímu. V prípade, že je počet členov daného tímu menší ako štyri, beží niektorý z pretekárov viackrát. Pokiaľ sa jedná čisto o dvojčlenné družstvo, beží každý zo  zúčastnených dvakrát. Víťazom sa stáva družstvo, ktoré za najkratší čas od štartu dorazí do finálneho pohostinstva, za podmienky, že dodržalo a splnilo všetky pravidlá a podmienky  súťaže. Na presun medzi jednotlivými pohostinstvami majú súťažiace družstvá povolené využívať výlučne vlastné nohy. Všetky ostatné prostriedky sú zakázané (TAXI, auto, bicykel, motocykel, MHD, ...) V prípade porušenia tohto, ako aj ostatných pravidiel súťaže je družstvo nekompromisne diskvalifikované a v súťaži nemôže ďalej pokračovať. Ako býva dobrým zvykom na pivných akciách, zvracanie je povolené iba v prípade, že sa tak neudeje pred zrakmi porotcov (zákaz prestáva platiť až 5 minút po dopití posledného piva). O vykonanie potreby močenia sa stará každý súťažiaci sám a realizuje daný akt ľubovoľným spôsobom.
Zápisné do súťaže činí 1 €/súťažiaci. Víťazné družstvo obdrží okrem pamätných diplomov viacero pivných prekvapení. Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien sa uskutoční ihneď po skončení pretekov vo finálnom pohostinstve.
Súťaž je naplánovaná na 19.5.2012 *, zraz družstiev je o 13.30 na Hodžovom námestí. Bližšie informácie a prihlášky: stafeta@vkrp.sk , www.vkrp.sk

 

* (zmena termínu vyhradená)
Upozornenie: Pivná štafeta je akcia súkromného charakteru. Účasť jednotlivých osôb je možná jedine so súhlasom organizátorov. Organizátori nepreberajú žiadnu právnu alebo akúkoľvek inú zodpovednosť za zúčastnených a za riešenie prípadných "krízových situácií" si zodpovedá každý sám. Na akcii je prísne zakázané prejavovanie sympatií k akýmkoľvek –izmom (napr: komunizmus, fašizmus, kretenizmus,…atď.). Taktiež je na akcii zakázané konzumovať iné omamné látky, než dovoľuje legislatíva našej krajiny.